Matka- ja varausehdot

Matexpro Oy Y-tunnus: 3101488-6

Noudatamme Yleisten Matkanvarausehtojen lisäksi alla olevia Matexpro Oy:n erityisehtoja.

RETKIEN JA MATKOJEN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Matkojen varaukset tehdään aina nettisivujen matkaohjelmien varaus kaavakkeen tai sähköpostin kautta. Asiakas hyväksyy varausehdot maksamalla varausmaksun tai koko matkan. Noudatamme matkapaketteja koskevaa lainsäädäntöä. Matexpro Oy kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään vakuusrekisteriin.

Ennakkomaksusta / varausmaksu lähetetään lasku asiakkaan sähköpostiin. Ennakkomaksu on 20 % matkan kokonaishinnasta. Varaus on sitova ja maksua ei palauteta asiakkaan peruuttaessa retkeä tai matkaa myöhemmässä vaiheessa. Alle 300 euron retkistä ja matkoista ei peritä ennakkovarausta, vaan ne maksetaan varatessa kerralla kokonaan.

Jos matkan maksu viivästyy, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

MATKAN PERUUTTAMISOIKEUS

Matkan peruuttaminen tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle viipymättä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@fishingtrips.fi

Matkanjärjestäjä voi joutua myös peruuttamaan järjestettävän matkan ennen matkan alkamista ylivoimaisen ja ennalta-arvaamattoman esteen, Force majeure -syyn takia. Ylivoimainen este voi olla esim. luonnonkatastrofi, hirmumyrsky, lakko tai tieliikenneyhteyksien katkeaminen, epidemia/pandemia.

Force majeure -syyn vuoksi matkan peruuntuminen oikeuttaa myös asiakkaan peruuttamaan osallistumisensa matkalle tai matkan siirtämisen toiseen ajankohtaan seuraavan 12 kk:n aikana, jos sellainen on tarjolla.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

Retket ja matkat, 3 vrk tai enemmän

  • Asiakkaan peruutukset 2 kuukautta aiemmin: 80% palautus
  • Asiakkaan peruutukset 1 kuukausi aiemmin: 50% palautus
  • Asiakkaan peruutukset alle kuukausi ennen matkan alkua: maksu veloitetaan kokonaisuudessaan.

Retket ja matkat, alle 3 vrk

  • Peruutus 7 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta.
  • Peruutus 2 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin järjestäjä on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta asiakkaalta.

Jos matkustajan tai lähisukulaisen äkillinen sairaus, vamma tai menehtyminen voi johtaa peruuttamiseen, on hyvä etukäteen varmistaa, että matkavakuutuksesi kattaa varauksen kustannukset. Näissä tapauksissa noudatamme myös asiakkaan peruutusoikeuksia, jotka ovat edellä mainitut.

Jos asiakas ei peruuta matkaansa, eikä saavu matkan aloituspäivänä sovitulle paikalle tai hän ei voi osallistua matkalle, niin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen. Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa retki tai matka, jos sinne ei ole tulossa riittävästi osanottajia. Näin ollen matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai matkaohjelmassa maininnut matkan osanottajamäärän. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi huomioiden matkan kohde ja pituus.

Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka myös, jos:

  •  Matkan järjestämiseen välittömästi kuuluva kalusto rikkoontuu tai se joutuu varkauden kohteeksi, eikä tilalle saada hankittua uutta.
  •  Matkan toteuttamisen kannalta oleva työntekijä (matkaopas tai kuski) sairastuu yllättäen, eikä hänen tilalleen sijaista.

Pääsääntöisesti poikkeustilanteet pyritään hoitamaan erityisjärjestelyin, mutta poikkeustapauksissa ne voivat johtaa myös matkan peruuttamiseen. Matkanjärjestäjän peruuttaessa matka, on matkanjärjestäjän palautettava maksusuoritukset kokonaisuudessaan viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu. Matkanjärjestäjän peruuttaessa matkan, palautetaan kaikki matkanjärjestäjälle maksetut maksut 100%. Matkanjärjestäjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä kustannuksista.

VAKUUTUS JA VASTUU

Matexpro Oy on vakuuttanut asiakkaat vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus on turvana silloin kun yrityksen toiminnasta aiheutuu henkilö- tai esinevahinkoja asiakkaalle. Matkanjärjestäjä on vastuussa asiakkaan loukkaantumisesta tai materiaalivahingoista vain jos ne ovat syntyneet matkan aikana matkanjärjestäjän huolimattomuuden vuoksi.

Asiakas vastaa henkilökohtaisesti muista vahingoista sekä matkatavaroista omilla vakuutuksillaan.

Asiakkailla tulee olla matkan aikana voimassa oleva oma vapaa-ajan matkavakuutus.

Tietyillä matkoilla vakuutusturvan kattavuuden tarkastaminen on erityisen tärkeää.

Suosittelemme matkavakuutusta otettaessa myös peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista ja sen kattavuudesta.

MATKAN SISÄLTÖ, TOTEUTUS JA SUUNNITELMIEN MUUTOKSET

Matkan sisällöt sekä hinnat ovat nähtävillä verkkosivuilla. Opastettujen ryhmämatkojen hinnat sisältävät matkaohjelmien mukaiset oppaan palvelut sekä erikseen mainitut matkaan sisältyvät palvelut/tuotteet, jotka ovat etukäteen ilmoitettu matkakuvauksissa verkkosivuillamme.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Pidämme oikeuden perua varauksen, jos maksuja ei suoriteta ajallaan.

TERVEYS

Asiakas on vastuussa omasta terveydentilastaan osallistuessa retkille ja matkoille. Matkan olosuhteiden vaikutus (fyysinen rasitus, olosuhteet luonnossa ja vesillä jne.) on syytä huomioida etukäteen ja keskustella tarvittaessa matkalle lähdöstä oman lääkärin kanssa. Matkailija on vastuussa omasta lääkityksestään. Mahdollisista perussairauksista (diabetes, epilepsia, sydäntaudit ym.) on hyvä ilmoittaa matkanjohtajalle/oppaalle. Raskaana oleva nainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Noudatamme ehdotonta luottamuksellisuutta kaikissa asiakkaitamme koskevissa asioissa!

SOPIMUKSEN NOUDATTAMINEN JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Sopimusta noudatetaan molemmin puolin ja epäselvyydet pyritään ratkomaan aluksi osapuolten kesken neuvottelemalla. Kuluttaja voi olla erimielisyyksien kohdatessa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvota.fi). Sopimusta koskevan riidan voi viedä kuluttajariitalautakuntaan (kuluttajariita.fi).

Toimintaan sovelletaan kuluttajansuojalain lainsäännöksiä. Matexpro Oy vastaa siitä, että tarjottu palvelu on turvallinen ennakkoon tehdyillä turvallisuussuunnitelmilla sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lain ja asetusten puitteissa. Jotta meidän kaikkien matka on onnistunut ja mukava, niin voit vielä käydä tutustumassa Tukesin tekstiin / oheiseen linkkiin:

Asiakkaana kuluttajapalvelussa: https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-aktiviteetit/asiakkaana-kuluttajapalvelussa

Matkanjärjestäjä:
Matexpro Oy Rekisterinumero: 322/21/Mj
+358 44 010 1143
info@fishingtrips.fi
www.fishingtrips.f