Mustan Mäntyjärven kalastussäännöt

Mustan Mäntyjärven kalastussäännöt

Yleistä

Mustalla Mäntyjärvellä on voimassa onki-, pilkki ja viehekalastuskielto ( PÄÄTÖS NRO POSELY/9/5710-2020).

Vapavälineillä kalastukseen tarvitaan vesialueen lupa. Luvan haltijana toimii Matexpro Oy, Kalastusretket Joensuu.

Mustalle Mäntyjärvelle saa lupia Kalastusretkien nettisivuilta osoitteesta kalastusretket.fi

Järvelle myydään vain vuorokausilupia. Lupia myydään enintään 16 kpl / vuorokausi.

Järven voi myös vuokrata kokonaan niin että järvi on omassa privaatti käytössä. Edellytyksenä tälle on, ettei ennen privaatti luvan ostoa järvelle ole myyty yksittäisiä lupia. Privat luvassa max kalastajien määrä ei ole rajoitettu.

Järven omaan käyttöön lunastaneiden on kuitenkin ilmoitettava järvellä kaikkien kalastavien nimet luvan oston yhteydessä. Jokaiselle tulee oma nimellä varustettu tosite kalastusoikeudesta.

Mustan Mäntyjärven luvan lisäksi kaikilla 18-64 vuotiailla on oltava kalastonhoitomaksu suoritettuna.

Kalastaminen

Järvessä noudatetaan seuraavia poikkeavia ala- ja ylämittoja:

  • Hauki alamitta 40 cm
  • Hauki ylämitta 75 cm
  • Ahven ylämitta 30 cm

Muut kalat kalastuslain ja alueellisten säädösten mukaan

Kaikki alamittaiset ja ylämittaiset kalat on vapautettava vaikka kuolleena

Kalojen vahingoittumisen välttämiseksi on noudatettava alla olevia kalastusta koskevia sääntöjä

Lupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla, poikkeuksena ismete, jossa saa kalastaa max 3 vavalla.

Talvella pilkkiminen alle -10 C on luvallista vain kalastusoppaan kanssa

Pakkasella kalastettaessa vesiastian / vedellä täytetyn ahkion käyttö isojen kalojen vapauttamiseksi on pakollista.

Ismetessä tartuttaminen on tehtävä viipymättä

Saalikseen saa ottaa vuorokaudessa max 4 haukea ja 5 ahventa, ala- ja ylämitat huomioiden.

Saaliiksi otettavat kalat on viipymättä lopetettava.

Vapautettavia kaloja on käsiteltävä varoen ja ne on viivyttelemättä vapautettava

Moottorin käyttö järvellä on kielletty, ei koske sähkömoottoria.

Suositukset

  • väkäsettömien koukkujen käyttö vieheissä
  • vapautusmaton tai -kassin käyttö isojen kalojen varalle
  • irrotus- ja katkaisupihtien käyttö
  • solmuton havas haaveissa

Mustan Mäntyjärven alue

Mustan Mäntyjärven alueen rajat näkyvät kartalla. Mustan Mäntyjärven läheisyydessä olevilla ulkopuolisilla vesialueilla vesillä riittää pääsääntöisesti kalastonhoitomaksu luvaksi. Jokainen on velvollinen selvittämään ulkopuolisten vesien säädökset itse.